Printannonser (Kontaktperson Bjørn Tore Hals)

Printannonser er ikke prioritert for Trøndelag Reiseliv, men vi er likevel til stede i utvalgte publikasjoner. I 2023 vil vi bli å se blant annet i National Geographic, NORR og Vagabond, både med annonser og betalt innhold. Øvrig printannonsering vurderes fortløpende.

Produktmanual (Kontaktperson Stine Teigen)

Arbeidet med en produktmanual for B2B-markedet er i gang. Manualen ferdigstilles i løpet av 2023.

Ferd

I 2022 vil det komme en ny lett redigert utgave av Ferd på norsk. Det er kun datoer som er fjernet og andre små endringer som er gjort. Årsaken til at det ikke gjøres større endringer i 2022 er at det vil bli produsert et helt nytt Ferd, som skal være i tråd med den nye kommnuikasjonsplattformen, når ny Tone of Voice og Visuell profil er på plass.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]