GDPR endrer markedsføringsarbeidet radikalt. Arbeidet med tredjeparts-cookies - Informasjonskapslene som har sørget for at vi kan målrette annonsering mot enkeltpersoner – er utdøende.

Safari og Firefox har allerede gjort det og Google har varslet at de vil fase ut cookies og fase inn en ny, og mindre treffsikker, løsning.  Apple lar (fra IOS14) brukerne selv bestemme om de ønsker å få sporet sine aktiviteter på nettsider og apper som fører til personifisert markedsføring. 

Flere eksperter spår et voldsomt fall i andelen personer som godtar personifisert markedsføring. Denne utviklingen har enorme konsekvenser for dagens digitale markedsføring. Hvis folk velger å ikke bli sporet, vil det ikke være mulig å treffe disse menneskene ved hjelp av målrettet markedsføring.  

Markedsføring i reiselivet i Trøndelag er i dag hovedsakelig basert på målrettet, digital markedsføring. Derfor haster det med å heve kunnskapen i reiselivet om nødvendige grep for å sikre videre synlighet.  

Derfor ønsket Trøndelag Reiseliv en satsing på søkemotoroptimalisering (SEO) i 2022 som vi tar med oss videre inn i 2023. En slik prosess er et krevende arbeid som de instanser (destinasjonsselskapene) som fører markedsføring for reiselivet i regionen må ha et kunnskapsløft i, skal vi fortsette å være med i konkurransen om besøkende.  

Opplæring i søkemotoroptimalisering (SEO) for destinasjonsselskapene er en langsiktig investering for selskapene. Det er også et konkret omstillingstiltak for å øke forståelsen og bruken av verktøyet. Dette er nødvendig for å øke synligheten og profesjonalisere markedsføringen på nett, som er i stadig utvikling og i konkurranse med nasjonale og internasjonale selskap. 

Arbeidet  har tatt for seg eksisterende plattformer på hver destinasjon og har gjennom samarbeid med HK Link  gjort analyser før konkrete tiltak settes i gang.  Det er nå opp til hver enkelt destinasjon å føre dette videre. HK Link vil være prosessleder i opplæringstiltaket og vil sikre riktig prioritering fra start, samt en fremdriftsplan basert på hver enkelt destinasjons behov. Dette tiltaket og søknaden omhandler oppstartsløpet for SEO og vil ha en varighet på ca. 4 måneder. Under perioden utarbeides det SEO-strategi basert på analyser og målsetting, samt intensiv jobbing med de viktigste fokusområdene. Dette vil være et tilpasset opplegg for hvert destinasjonsselskap da man har ulike behov.   

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]