SOSIALE MEDIER (Kontaktperson Nadia Søpstad)

Vi skal fortsatt løfte destinasjoner og aktører, produsere eget innhold og reposte innhold. I SoMe-kanalene til Trøndelag Reiseliv skal det også være søkelys på kjernefortellinger og konsepter. Disse skal knyttes direkte opp mot trondelag.com og destinasjonsselskapene sine domener.

Trøndelag Reiseliv driver alle SoMe-kanaler under merkevaren Explore Trøndelag, med ett unntak. På Facebooksida Trøndelag Reiseliv poster vi bransjenytt og informasjon om våre hverdagsaktiviteter.

Take-over

I 2022 prøvde Trøndelag Reiseliv ut et tilbud hvor destinasjoner og arrangement hadde take-over på vår Instagram-konto. Dette fungerte meget bra, og vi mottok så mange positive tilbakemeldinger, at vi fortsetter med det i 2023.

Det er først og fremst destinasjonsselskap som får mulighet til å ta over kontoen, ikke enkeltaktører.

Det vil i første kvartal av 2023 bli utarbeidet tydelige retningslinjer for take-over, samt et skjema for påmelding. Vi gjennomfører også egne planleggingsmøter med DS-ene som ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

Engasjementsrate = totalt engasjement per innlegg / rekkevidde per innlegg * 100

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]