WEBUTVIKLING (Kontaktperson Nadia Søpstad)

I 2022 startet vi flere store og nødvendige tiltak innen webutvikling, som avsluttes i 2023. Ikke alt arbeidet er synlig for brukeren. Det handler om utvikling på servernivå som forhåpentlig skal gi bedre sikkerhet og hastighet både for Explore Trøndelag sine sider, og de tilknyttede destinasjonsselskapene. I tillegg er det jobbet mye med søkemotoroptimalisering.

Vår nye identitet og kommunikasjonsplattform krever en total gjennomgang av alt innhold. Det er kontinuerlig jobbet med ny webløsning både på norsk og engelsk. Vi har lagd nye maler for artikler, forside, destinasjonssider og scrollehistorier, som til slutt utgjør et nytt trondelag.com. Relevant innhold på trondelag.com flyttes over til vår nye norske nettside som lanseres i 2023.

Engelsk side

Engelsk nettside lanseres første kvartal 2023. Løsningen vil styrke vårt internasjonale arbeid og internasjonale kampanjer, når vi får samlet all trafikk i egne kanaler. Innholdet på sida er lagd unikt, og ikke direkteoversatt fra den norske. Etter lansering vil sida fortsatt kreve mye arbeid med innhold.

Kart

Det har ikke vært kapasitet i 2022 til å starte arbeidet med kartløsning på web. Prosjektet er flyttet med planlagt oppstart høsten 2023.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]