I 2022 vil du se et Trøndelag Reiseliv med ny visuell identitet, og med en ny trøndersk stemme. Hvorfor det?

Av Bjørn Tore Hals, markeds- og kommunikasjonssjef, Trøndelag Reiseliv

I 2018 vedtok Trøndelag fylkeskommune «scenarioprosjekt 2030». Fylkeskommunen ønsket å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skulle stake ut en stø kurs for framtidas behov i opplevelsesnæringa. Arbeidet ble gjennomført med bred involvering av næringa sjøl, med workshops i hele fylket, og endte opp i tre hovedretninger for arbeidet.

  • Trøndersk gjestebud
  • Trønderske underverk
  • Trøndersk naturglede

Les virksomhetsrapporten for 2021

De tre ordene og retningene er èn ting – men hvordan skal det kommuniseres? Hvordan lager vi konsepter som nåværende og framtidige aktører kan bruke? Hvordan skal de tre satsingsområdene visuelt se ut, for reiselivet i Trøndelag.

I 2021 tok vi arbeidet videre gjennom Innovasjon Norge sin «Nasjonal kolleksjon», en prosess og verktøykasse for strategisk opplevelsesutvikling og markedsføring/kommunikasjon. For hver av de tre hovedsatsingene ble det nedsatt ei arbeidsgruppe med representanter fra opplevelsesnæringa i hele fylket. I fire hele dager jobbet gruppene med å konseptualisere gjestebud, underverk og naturglede – under kyndig prosessledelse av Uredd Designkontor i Trondheim.

Det var en fryd å følge arbeidet. Aktører fra næringa kastet seg fryktløst inn i komplekse kommunikasjonsutfordringer, delte raust av sine erfaringer og deltok ivrig i store diskusjonstema, før de sakte men sikkert fant retningen mot ferdige løsninger.

Arbeidet endte til slutt i seks konsepter, som danner grunnlaget for den nye kommunikasjonsplattformen. For Trøndelag Reiseliv – og reiselivet i Trøndelag.

Hva betyr det i praksis?

Det betyr at vår stemme (tone of voice) endres, det betyr at vi aktivt tar i bruk kjernehistorier i våre fortellinger. Det betyr også at vi fornyer vår visuelle identitet til å underbygge kommunikasjonsplattformen. Det tidligere «Historiske Trøndelag» har gjort sin tørn, og stemmer ikke lenger med valgt retning for opplevelsesnæringa i vår region. Arbeidet med ny visuell identitet og tone of voice startet i januar 2022. Vi gleder oss til å vise fram arbeidet, og ta det i bruk.

Hva er en kjerne-fortelling?

En kjernefortelling forteller historien om folk og et sted/destinasjon. Den er gjenkjennelig, autentisk og upolert, og gir en emosjonell inngang til stedet eller opplevelsen. En kjernefortelling er en fortelling som gir utgangspunkt for kommunikasjon, formidling eller historiefortelling knyttet til det som selges.

Fra en av workshopene vi gjennomførte i 2021. (Foto: Bjørn Tore Hals)

 

 

Det startet med scenarioprosjektet. Straks får trøndersk reiseliv ny drakt og stemme.