I Trøndelag lever vi av og med naturen.

Vi tar deg med og lar deg bli kjent med vår kultur og våre tradisjoner gjennom naturopplevelser. I det forholdsvis flate landskapet finner vi variert natur, fra Sylmassivet i øst, via kulturlandskapene på Innherred til kysten med sine store og små øyer og holmer – spekket med historier, kultur og opplevelser som knytter deg tettere på naturen og det rike dyre- og plantelivet som omgir oss.

Ønsket etterlatt inntrykk

Trøndelag er en region med stor variasjon i både natur og klima. Naturen er lett tilgjengelig og gir rom for et stort utvalg av opplevelser. Med guider og bredt utvalg av tilbydere kan besøkende enkelt få komme tett på landskap, klima og plante- og dyrelivet. Her kan du høste smaker, mestring og opplevelser.

Eksempler fortellinger: Oppdrettsgründerne brødrene Grøntvedt på Hitra, Saemien Sijte, Bølareinen, Familien Parelius (Hopsjøbrygga).