I Norgeshistoriens vugge har vi det beste stedet for unike mat-, kultur-, og naturopplevelser.

I en kontrastfylt region, med gode naturgitte vilkår, har trønderne gjennom tiden skapt en kultur, mattradisjon, humor og nytenkning som gir et flott grunnlag for gode opplevelser og historier.

Gjestebud, underverk og naturglede oppsummerer kort hva du kan forvente i et møte med Trøndelag. I pakt med historien, naturen og mennesker er Trøndelag bundet sammen. Selv med store avstander har du nærhet til natur, historie og opplevelser uansett hvor du ferdes.

Fortellingene om Trøndelag er en historie om kontraster, der du kommer tett på naturen, historien og deg selv. Her har vi den rike historien opp mot dagens nyskapning og produksjon. Vi har variert natur fra kyst til fjell og villmark. Vi har 1000 år gamle håndverkstradisjoner som ivaretas. Vi har alt fra helleristninger og middelalderkunst til samtidskunst. Her ble demokratiets spire sådd og i dag utvikles teknologi som benyttes over hele verden.

På grunnen til rik historie fortsetter Trøndelag med nyskaping, utvikling og foredling av de ressursene de har tilgjengelig – fra naturen, historien og folket.

Gjestebud

Trønderske gjestebud bygger på det gode vertskap, trøndersk mat og mattradisjoner, trivelige måltider, lokal kultur og gode samtaler.

Underverker

Trønderske underverker er både kjente attraksjoner, som Nidarosdomen, Røros og Stiklestad, men det kan også være kunst, kulturminner, bygninger og kulturlandskap.

Naturglede

Trøndersk naturglede fremmer aktive naturopplevelser over hele Trøndelag, både for aktive mennesker og de som heller vil sitte og nyte.