Kan vi lokke gjester til Trøndelag med regn? Kan vi bruke trøndersk, syrlig humor når vi frister med et besøk til regionen vår? Hvorfor ikke!

Eksempelannonse i Trøndelag Reiselivs nye drakt.

Av Bjørn Tore Hals, markeds- og kommunikasjonssjef i Trøndelag Reiseliv

Visste du at trøndersk reiseliv omfatter 17.500 arbeidsplasser, har en årlig omsetning på 7,5 milliarder, og at alle trønderske kommuner har en reiselivsbedrift?

Sommeren 2022 kler Trøndelag Reiseliv seg i en ny drakt og med en ny stemme. Det er det mange grunner til. Reiselivet i regionen er i endring. Pandemi og klimaendringer har endret reisevanene våre, og gitt nye krav og forventninger fra våre besøkende.

I mange år har «Historiske Trøndelag» vært budskapet fra Trøndelag. Det historiske er fortsatt viktig, men de tusenvis av arbeidsplassene i reiselivet i Trøndelag representerer mer. Mye mer. Derfor har vi over tid arbeidet med en ny kommunikasjonsstrategi for reiselivet i Trøndelag. Vårt kommunikasjon- og markedsarbeid var absolutt et solid byggverk, men modent for restaurering. Vi har forsiktig tatt huset fra hverandre, latt grunnmuren stå igjen, og reist et moderne hus rustet for framtida. I samarbeid med næringa har vi det siste halvåret skapt seks overbyggende kommunikasjonskonsept. I tillegg har vi utviklet en ny visuell identitet, og en ny «tone of voice», som er en langt mer typisk, trøndersk stemme enn før.

Så hva er typisk trøndersk? Hva er vår nye stemme? Trøndersk er så mangt. For vår del har vi tatt tak i den trønderske ironien, den kjærlige syrligheten og underdrivelsen. Det usminkede, joviale, rotekte og troverdige. I sum er det en reposisjonering for et reiseliv i ei ny tid. Noen vil elske det, andre vil kanskje riste på hodet. Det er greit, vi håper iallfall ingen trekker på skuldrene av det. Er det en ting markedsførere frykter mer enn å være kjedelig, så er det å være irrelevant. Arbeidet må også forstås i et større perspektiv. Vi jobber nasjonalt og internasjonalt med å trekke gjester til en region, ukjent for svært mange. I tillegg arbeider vi i et marked med større og sterkere konkurrenter, ikke bare utenlands, men også i Norge. Lofoten og Vestlandet er gode samarbeidspartnere av oss, men også sterkere merkevarer i reiselivet enn oss.

Derfor må vi ta en aktiv og tydelig posisjon i markedet. Skal vi få oppmerksomhet må vi bruke virkemidler som fanger oppmerksomhet og som får mobil-tommelen til å stoppe scrollinga når våre budskap dukker opp.

Vi skal ikke late som vi har fjellene til Lofoten, eller fjordene til Vestlandet. Derimot skal vi vise fram det Trøndelag faktisk har. For Trøndelag har ingen grunn til å være beskjeden. I år er vi European region of gastronomy, om to år er vi vertskap for Bocuse d’Or. Ikke uten grunn. Trøndelag har troverdighet til å ta posisjonen som landets mest spennende region for mat og matopplevelser. Nettopp matopplevelser blir også trukket fram i den nye nasjonale reiselivsstrategien som et satsingsområde. Det er gode nyheter for Trøndelag, og en viktig satsing i årene framover.

Trøndelag er også en spennende kulturregion. Stadig flere søker festivaler, spel, teater og andre store og små arrangement. Disse skal vi synliggjøre. Det menneskeskapte i form av kunst, litteratur, håndverk og ny teknologi er også viktig for oss. «Historiske Trøndelag» er fortsatt avgjørende for historiefortellingen om Trøndelag. Jon Leirfall sa det så godt: «Tar man Trøndelag ut av historiebøkene, blir det bare permene igjen». Det nasjonale tusenårsjubileet driftes stødig fra Stiklestad, som sammen med Nidarosdomen er grunnpilarer i historiefortellingen ikke bare om Trøndelag – men om Norge. Vi skal også løfte fram de trønderske naturopplevelsene. Trøndelag har noe for alle, enten du vil kjenne på adrenalinet eller hvilepulsen.

Vi er en region med en spennende miks av tilbud, men med pandemien har det kommet betydelige endringer i markedet. Flere etterspør bærekraftige og klimavennlige opplevelser. Flere vil ha pakketerte reiser og rundreiser, folk vil i større grad ta del i opplevelsene, ikke bare være passive tilskuere. Derfor er det viktig at reiselivet gjøres i stand til opplevelsesutvikling i takt med markedstrendene. Opplevelsesnæringa er et økosystem hvor hver aktør er avhengig av mangfoldet av tilbudene på et sted for å øke attraksjonskraften – summen av tilbudene er styrken for den enkelte aktør. Lokale aktører må finne sammen i nye og spennende samarbeid. I dette arbeidet skal vi heller ikke glemme Trøndelag Reiseliv som kompetansesenter. Vi er allerede tungt inne i flere regioner hvor vi arbeider tett med kommuner, destinasjonsselskap og aktører og virkemiddelapparatet for å styrke reiselivsarbeidet.

Trøndelag trenger en stor palett av opplevelser, spredt over hele fylket, spredt gjennom hele året, skal vi male det beste bildet av Trøndelag. Vi gleder oss til arbeidet videre, sammen med alle våre gode samarbeidspartnere. I ny drakt og med en ny, trøndersk stemme.

(Toppbilde, foto: Torill Kyllo)