Ansvarlig markedsføring handler om å ha samsvar mellom leveranse og kommunikasjon. I tillegg til å kunne levere det man lover, skal opplevelsesnæring bidra til å gjøre at lokalsamfunnet er et godt sted å bo og besøke – bolyst og reiselyst går hånd i hånd.

For å oppnå dette må vi ha en strategi for å få rett gjest, på rett sted, til rett tid, slik at verdiene som skapes totalt sett er større enn de som forbrukes. Dette krever et tett samspill mellom lokalsamfunnets ønske, og utviklings- og markedstiltak gjennomført. Derfor handler ansvarlig markedsføring om mer enn markedsføring.

Prosjektet skal utvikle nye arbeidsmetoder som operasjonaliserer bærekrafts prinsippene i praksis, slik at alle aktører er i bedre stand til å ta kunnskapsbaserte strategiske valg på hvilke gjester som er mest verdifulle for dem, og hvilke premisser som må ligge til grunn for å oppnå ønsket effekt lokalt. Vi skal teste ut hvordan vi kan ta i bruk markedsapparatet i Nordnorsk Reiseliv og Trøndelag Reiseliv som verktøy til å skape positiv lokal verdiskapning. Målet er å skape en sterkere sammenheng mellom markedsføringstiltak og det som skjer «på bakken» (på reisemålet og i lokalsamfunnene) som en konsekvens av markedsføringen.

Trøndelag Reiseliv og Nordnorsk Reiseliv har valgt ut to pilotområder for prosjektet. Ett i Nordland (Vega) og ett i Trøndelag (Innherred).

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med
Annika Honggard, prosjekt- og utviklingsansvarlig +47 995 266 19