Oversikt over gratis digitale kurs i regi av Trøndelag Reiseliv

I tiden som kommer vil Trøndelag Reiseliv arrangere 7 gratis, digitale kurs, av og i samarbeid med Innovasjon Norge. Meld deg på nå og sikre deg en plass. Du kan delta på følgende kurs: «Pakking, distribusjon og salg», «Digitalt Vertskapskurs», «Lykkes på nett» og «Opplevelseskurs».

Pakking, distribusjon og salg

«Pakkekurset» som inneholder metodeverk for produktutvikling/pakketering, verktøy og innføring i riktig prising, samt temaene distribusjon og salg, er utviklet som web-basert kurs tilpasset vår nye hverdag. Kurset tar sikte på å utvikle nye produkter/pakker som skal selges i markeder når koronakrisen er over.

Datoer:
8.- 9. september- Avholdt 
28. – 29. oktober- ledige plasser

Digitalt Vertskapskurs 

Kurset har fokus på å styrke det personlige og unike både i oss selv, virksomheten og for stedet. Vertskap handler om å skape en kultur der mennesker virkelig ønsker å bidra. Fra ansatte til ambassadører! En kultur som som styrker både attraktivitet, omdømme og lønnsomhet. Hvordan kan du og din bedrift bli enda bedre?

Datoer:
26.-27. august- Avholdt
21.-22. september- ledig plasser

Opplevelseskurs – webinar

På Opplevelseskurset lærer du en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene.

Datoer:
18.-19. august- Avholdt
16.-17. november – ledige plasser

Lykkes på nett

Den lille tiden du har på markedsføring, hvordan skal du bruke den rett? Hva gjør du i dag som fungerer? Er bedriften din synlig, og tar dere i bruk de digitale verktøyene som finnes? Gjennom dette kurset får du inspirasjon, motivasjon og kunnskap til å komme videre i det digitale markedsføringsarbeidet.

Datoer:
29. – 30. september- Ingen ledige plasser

 

Mer informasjon om alle kursene: her

Meld deg på kursene her.

Hvis du har spørsmål om disse kursene eller andre kurs du gjerne skulle sett at vi arrangerer, send gjerne en epost til anette@trondelag.com.