Informasjon til pressen

Flere ferierte i Nord-Trøndelag

Kommersielle gjestedøgn fra utlandet øker med 15,1% i 2016.

Trondheim 14. februar 2017 – Trøndelag opplevde en gledelig vekst både i antall utenlandske og norske gjestedøgn mellom januar og desember 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Overnattingsstedene i trøndelagsfylkene melder 2 684 312 gjestedøgn i 2016. Nord-Trøndelag er den store vinneren med 15,1 % økning fra utlandet.

Trøndelag viser større prosentvekst enn landet for øvrig

Trøndelag har en samlet økning i kommersielle gjestedøgn på 5,2% fra 2015 til 2016, mens landet for øvrig øker med 4,6%. En av nøkkelmålsetningene i Trøndersk Reislivsstrategi, som strekker seg fra 2008 fram til 2020, er å ha større prosentvis vekst enn landsgjennomsnittet når det gjelder overnattingsdøgn. Totalt sett over perioden har vi hatt en større vekst i kommersielle gjestedøgn enn resten av landet.

Trøndelag har i 2016 en markedsandel på 8,11% av landets samlede kommersielle overnattingsmarked mot 8,06% i 2015.

15,1% flere utenlandske gjestedøgn i Nord-Trøndelag

Ser man på Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag hver for seg, viser tallene en positiv vekst i begge fylker. Sør-Trøndelag øker med 5,3% (+100 061) og Nord-Trøndelag har en vekst på 5,2% (+33 507) i samlede kommersielle gjestedøgn. Nord-Trøndelag viser en veldig positiv økning på 15,1% i kommersielle gjestedøgn fra utlandet. Dette er 13 517 flere overnattinger, og hele 12 042 av disse er hotellgjestedøgn. Sør-Trøndelag øker med 5,1% fra utlandet (+18 817). Økningen fordeler seg jevnt på hotellgjestedøgn (+9 571) og camping og hyttegrender (+9 246).

I Sør-Trøndelag var det en økning på 5,3 % i antall nordmenn som overnattet, i Nord-Trøndelag hadde de tilsvarende tallene en vekst på 3,6 i antall nordmenn.

«Det er fantastisk å se at flere blir mer og mer fristet til å besøke Trøndelag. De siste årene har Trøndelag Reiseliv sammen med trønderske reiselivsaktører jobbet strategisk og målrettet for å sette Trøndelag på kartet og for å skape vekst i regionen», sier Petra Sestak, reiselivssjef i Trøndelag Reiseliv.

Tyskland største utenlandske marked

Fra våre viktigste utenlandske markeder var besøket veldig positiv fra Tyskland, Sverige og Danmark, men viser en nedgang fra Storbritannia og Nederland. Samtidig er det nye markeder som har oppdaget Trøndelag som reisemål: Kina, Spania, Tsjekkia.

Tyskland er fortsatt største incoming marked med 157 071 samlede gjestedøgn. Sammenlignet med 2015 er dette en økning på 14 654 gjestedøgn (10,3%). Nest største marked er Sverige som øker med 12 237 gjestedøgn i 2016, noe som tilsvarer en oppgang på 16,9%).


Regionale forskjeller

Stort sett de fleste i Trøndelag har hatt en oppgang i 2016, og den store vinneren i prosentvis økning er Røros og Røros-regionen. Orkdals-regionen og Oppdal er de to regionene som har en tilbakegang i 2016 sammenlignet med 2015. Tilbakegangen i Orkdalsregionen baserer seg i stor grad på yrkestrafikk i 2015, noe som gjør at tilbakegangen blir merkbar i 2016. Når det gjelder Oppdal så har man hatt en økning i hotellgjestedøgn (10,8%) men en tilbakegang i camping og hyttegrender. Justerer man for sesongcamping (leie av plass til campingvogn for en hel sesong) har Oppdal en økning i gjestedøgn på 3.1%.

«Trender viser at turister ønsker unike opplevelser, for eks. lokal mat, møte lokalsamfunn for å bli kjent med vår kultur og tradisjoner. Flere destinasjoner og reiselivsaktører i distriktene har utviklet nye opplevelser og markedsført dem bra, det vises en formidabel vekst i distriktene.»

 

Samlede kommersielle overnattinger fordelt på regionene

Region 2016 2015 Endring i antall Endring i %
Trondheim 1 148 540 1 101 379 47 161 4,3%
Værnes-regionen
(inkl. Stjørdal)
383 397 368 261 15 136 4,1%
Stjørdal 197 112 195 330 1 782 0,9%
Røros-regionen
(inkl. Røros)
248 378 211 825 36 553 17,3%
Røros 139 362 125 569 13 793 11%
Oppdal 209 816 215 723 -5 907 -2,7%
Namdal 192 495 175 644 16 851 9,6%
Innherred 164 974 152 861 12 113 7,9%
Hitra/Frøya 144 852 133 024 11 828 8,9%
Fosen 77 142 71 186 5 956 8,4%
Orkdal-regionen 66 308 72 340 -6 032 -8,3%

 

Tallene er hentet fra Statistikknett.no.

Pressekontakt:
Trøndelag Reiseliv AS
Petra Sestak
Reiselivssjef (konstituert)
Tlf. 905 52 422