Hold deg oppdatert på det siste som har skjedd i reiselivet i Trøndelag

Reiselivskonferansen

Bli med på Reiselivskonferansen 9.-10. april på Britannia Hotel – i år er det fokus på samhandling og lagspill.

Markedsaktiviteter 2020 – meld deg på!

Trøndelag Reiseliv tilrettelegger for gode arenaer og ulike markedstiltak både nasjonalt og internasjonalt. Her kan du finne aktiviteter som passer for deg og din bedrift.

Vi ruster Trøndelag mot 2030

Hvordan skal reiselivet i Trøndelag være i 2030? I regi av Trøndelag fylkeskommune jobbes det nå gjennom scenarioprosjektet med et veivalg for opplevelsesnæringen. Dette veivalget skal forankres i alle plan; i næringene, destinasjonene, hos offentlige aktører og politisk. Representanter for alle aktører har gjennomført fem lokale workshoper med over 170 deltagere fra hele Trøndelag. Vi sitter igjen [...]

Markedsplan for 2020

Vi har laget en markedsplan for kommunikasjon og markedsrettede aktiviteter for 2020 som skal ligge til grunn for resultatmål og fremdrift i vårt målrettede arbeid.

Til aktører tilknyttet opplevelsesnæringene i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune har satt i gang prosjektet «Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030» (Scenario-prosjektet). Prosjektet er forankret i Strategi for innovasjon og verdiskaping og tilhørende handlingsprogram. Bakgrunnen er at Trøndelag trenger et fornyet retningsgivende arbeid for å målrette innsatsen og gjøre gode veivalg for å utvikle opplevelsesnæringene framover.

Felles digital salgsportofolie som verktøy for Welcome!

Gjennom Interregprosjektet Welcome! promoterer vi aktive opplevelser innen adventure-segmentet som ønsker å satse mer på det internasjonale markedet. Sammen har vi satt opp en felles digital salgsportofolie med produkter og informasjon fra både Trøndelag og Jämtland Härjedalen for de destinasjoner som er med som partnere i prosjektet. Salgsportofolien vil fungere som et verktøy ved promotering […]

Knallsommer for reiselivet i Trøndelag

Flere nordmenn og utenlandske gjester ferierer i Trøndelag

Refleksjon og sommerhilsen

Vi bygger konkurransekraft gjennom samarbeid med andre landsdeler, samt deler av Sverige. Fokus er å posisjonere Trøndelag som opplevelsesregion.   Fortsatt står nordmenn for det største volumet i kommersielle overnattinger i Trøndelag med hele 86%. De utenlandske gjestene som ferierer i Trøndelag har flere overnattinger i andre norske regioner – bare 5% blir værende i [...]