Hold deg oppdatert på det siste som har skjedd i reiselivet i Trøndelag

Reiselivskonferansen

Bli med på Reiselivskonferansen 9.-10. april på Britannia Hotel – i år er det fokus på samhandling og lagspill.

Markedsaktiviteter 2019 – meld deg på!

Trøndelag Reiseliv tilrettelegger for gode arenaer og ulike markedstiltak både nasjonalt og internasjonalt. Her kan du finne aktiviteter som passer for deg og din bedrift.

Til aktører tilknyttet opplevelsesnæringene i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune har satt i gang prosjektet «Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030» (Scenario-prosjektet). Prosjektet er forankret i Strategi for innovasjon og verdiskaping og tilhørende handlingsprogram. Bakgrunnen er at Trøndelag trenger et fornyet retningsgivende arbeid for å målrette innsatsen og gjøre gode veivalg for å utvikle opplevelsesnæringene framover.

Felles digital salgsportofolie som verktøy for Welcome!

Gjennom Interregprosjektet Welcome! promoterer vi aktive opplevelser innen adventure-segmentet som ønsker å satse mer på det internasjonale markedet. Sammen har vi satt opp en felles digital salgsportofolie med produkter og informasjon fra både Trøndelag og Jämtland Härjedalen for de destinasjoner som er med som partnere i prosjektet. Salgsportofolien vil fungere som et verktøy ved promotering […]

Knallsommer for reiselivet i Trøndelag

Flere nordmenn og utenlandske gjester ferierer i Trøndelag

Refleksjon og sommerhilsen

Vi bygger konkurransekraft gjennom samarbeid med andre landsdeler, samt deler av Sverige. Fokus er å posisjonere Trøndelag som opplevelsesregion.   Fortsatt står nordmenn for det største volumet i kommersielle overnattinger i Trøndelag med hele 86%. De utenlandske gjestene som ferierer i Trøndelag har flere overnattinger i andre norske regioner – bare 5% blir værende i [...]

På salgsworkshop i London

Hvert år deltar Trøndelag Reiseliv på ulike workshops og messer rundt omkring i verden. Hensikten er å spre informasjon om våre destinasjoner, og muligheter for ulike turistgrupper å oppdage det gode liv i Trøndelag.

Turoperatører på oppdagelsesferd i vintertrøndelag

Bearbeidelse og oppfølging av turoperatører er viktig, og Trøndelag Reiseliv jobber fortløpende med å sette Trøndelag på turoperatørenes Norgeskart.