Her kan du finne gode tips og informasjon om hvordan du og din bedrift kan jobbe med bærekraft.
Vi tar også gjerne imot tips til innhold. Kanskje sitter du på en god historie om tiltak i egen bedrift? Gjerne ta kontakt med Annika på epost, annika@trondelag.com

Hvorfor miljømerke din bedrift?

Pandemien har bidratt til at trender vi har sett gjennom flere år har blitt forsterket ytterligere.