Her kan du finne gode tips og informasjon om hvordan du og din bedrift kan jobbe med bærekraft.
Vi tar også gjerne imot tips til innhold. Kanskje sitter du på en god historie om tiltak i egen bedrift? Gjerne ta kontakt med Karin på epost, karin@trondelag.com

Grønne opplevelser: Tre destinasjoner med tre matopplevelser

Bærekraft er et begrep vi alle har fått et forhold til. Et trendbegrep som ikke sier så mye om den sosiale, økonomiske og miljømessige balansegangen man må ha for å nettopp være bærekraftig. For hva ansees som bærekraftig?

Hvorfor miljømerke din bedrift?

Pandemien har bidratt til at trender vi har sett gjennom flere år har blitt forsterket ytterligere.