Markedsaktiviteter 2020 – meld deg på!

Trøndelag Reiseliv tilrettelegger for gode arenaer og ulike markedstiltak både nasjonalt og internasjonalt. Her kan du finne aktiviteter som passer for deg og din bedrift.

Statistikk trondelag.com

På trondelag.com gjør vi stadig tilpasninger for å øke brukeropplevelsen, sånn at flere finner den informasjonen de ønsker å finne og flere blir inspirert til å reise til Trøndelag. Her kommer statistikk fra trondelag.com fra år til år.

Siste nytt

Markedsplan for 2020

Vi har laget en markedsplan for kommunikasjon og markedsrettede aktiviteter for 2020 som skal ligge til grunn for resultatmål og fremdrift i vårt målrettede arbeid.

Til aktører tilknyttet opplevelsesnæringene i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune har satt i gang prosjektet «Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030» (Scenario-prosjektet). Prosjektet er forankret i Strategi for innovasjon og verdiskaping og tilhørende handlingsprogram. Bakgrunnen er at Trøndelag trenger et fornyet retningsgivende arbeid for å målrette innsatsen og gjøre gode veivalg for å utvikle opplevelsesnæringene framover.

Felles digital salgsportofolie som verktøy for Welcome!

Gjennom Interregprosjektet Welcome! promoterer vi aktive opplevelser innen adventure-segmentet som ønsker å satse mer på det internasjonale markedet. Sammen har vi satt opp en felles digital salgsportofolie med produkter og informasjon fra både Trøndelag og Jämtland Härjedalen for de destinasjoner som er med som partnere i prosjektet. Salgsportofolien vil fungere som et verktøy ved promotering […]

Koordinering av felles Trøndelag-stand på NTW 2020

Innovasjon Norge har tildelt Trondheim oppgaven å arrangere Norwegian Travel Workshop (NTW) i 2020. Dette er den største reiselivsbegivenheten i Norge, og den vil finne sted i nyåpnede Trondheim Spektrum den 30.mars – 2.april. Bli med og gjør Trøndelag ekstra synlig for alle internasjonale kjøpere som kommer til messa!

Welcome! Oppsummering av første halvår

I januar 2019 startet vi den nye satsningen med Interregprosjektet Welcome! –  et 3-årig samarbeid mellom Trøndelag og Jämtland Härjedalen, med hensikt å øke lønnsomheten for den opplevelsesbaserte reiselivsnæringen i regionen året rundt med flere internasjonale gjester på besøk. Prosjektet skal jobbe for å optimalisere tilgjengeligheten i både Trøndelag og Jämtland Härjedalen gjennom å utvikle de tre leddene transport, kommunikasjon og salg.

På salgsworkshop i London

Hvert år deltar Trøndelag Reiseliv på ulike workshops og messer rundt omkring i verden. Hensikten er å spre informasjon om våre destinasjoner, og muligheter for ulike turistgrupper å oppdage det gode liv i Trøndelag.