Trøndelag Reiseliv kommuniserer både med våre interne bransjekontakter og til det norske/internasjonale salgsleddet gjennom kontinuerlige nyhetsbrev som vi sender ut flere ganger i året. Her kan dere få litt innsikt i hva vi kommuniserer til de ulike gruppene.