Trøndelag Reiseliv sender årlig ut 4-6 nyhetsbrev rettet mot internasjonale turoperatører, incoming-agenter og andre salgsledd. Her kommuniserer vi nye produkt, spesielle satsninger eller tematiske fokus fra regionen.