Trøndelag Reiseliv jobber med flere ulike prosjekter knyttet opp til kompetanseheving, marked og produktutvikling. Vi samarbeider med både aktører og virkemiddelapparat for å utvikle og legge til rette for fremtidens reiseliv.

Prosjektene er i tråd med Trøndelag Reiselivs og Trøndelag fylkeskommunes strategier for reiselivet, og vil være med på å bidra til en bærekraftig og verdiskapende næring for aktører og lokalsamfunnet.

AtB sommerpass – syvdagers billett

Transport er et viktig bindeledd i en helhetlig kundereise. I samarbeid med AtB gjør vi nå opplevelsene mer tilgjengelig gjennom et reisekort som kan brukes over hele Trøndelag.

Ansvarlig turisme

Ansvarlig turisme handler om å ha et samsvar mellom det du kommuniserer og det du leverer. I tillegg til å kunne levere det man lover, skal opplevelsesnæringen bidra til å gjøre lokalsamfunnet et godt sted å bo og besøke – bolyst og reiselyst går hånd i hånd.

Welcome!

Trøndelag og Jämtland Härjedalen er en region som ligger forholdsvis langt fra de større internasjonale markedene. For å øke den internasjonale attraksjons- og konkurransekraften kreves det god tilgjengelighet, noe som vil bidra til økt lønnsomhet på helårsbasis for næringen.

KystOpplevelser

Kystopplevelser skal gjennom samarbeid med næringsaktører på kysten utvikle opplevelser som gir økt lokal verdiskapning og setter Trøndelagskysten på kartet som et attraktivt reisemål. Målet med prosjektet er å utvikle helårs kystopplevelser for grupper og individuelle reisende.

Festival Destination Trøndelag

I 2014 startet Trøndersk festivalnettverk og Trøndelag Reiseliv en forstudie for å styrke koblingen mellom festivaler og reiseliv. Målet er at man gjennom økt kompetanse og styrket samarbeid skal utnytte potensialet i Norges mest spennende festival og arrangementsregion.