Trøndelag Reiseliv jobber med flere ulike prosjekter knyttet opp til kompetanseheving, marked og produktutvikling. Vi samarbeider med både aktører og virkemiddelapparat for å utvikle og legge til rette for fremtidens reiseliv.

Prosjektene er i tråd med Trøndelag Reiselivs og Trøndelag fylkeskommunes strategier for reiselivet, og vil være med på å bidra til en bærekraftig og verdiskapende næring for aktører og lokalsamfunnet.

AtB sommerpass – syvdagers billett

Transport er et viktig bindeledd i en helhetlig kundereise. I samarbeid med AtB gjør vi nå opplevelsene mer tilgjengelig gjennom et reisekort som kan brukes over hele Trøndelag.

Ansvarlig turisme

Ansvarlig turisme handler om å ha et samsvar mellom det du kommuniserer og det du leverer. I tillegg til å kunne levere det man lover, skal opplevelsesnæringen bidra til å gjøre lokalsamfunnet et godt sted å bo og besøke – bolyst og reiselyst går hånd i hånd.