Trøndelag Reiseliv har gjennomført ulike webinarer tilpasset næringens behov. Her finner du opptak av gjennomførte webinarer.

Webinar: Arrangement i koronatid

I en tid hvor vi alle lever under de mest inngripende tiltak som Norge har hatt i fredstid, er vi kanskje desto mer sultne på en følelse av normalitet igjennom kulturarrangement.

Julemarkedet i Trondheim 2020 ble gjennomført med en rekke endringer og tilpasninger for å sikre at både utstillere, ansatte, frivillige og besøkende skulle føle seg trygge.

Webinar: Varde Kvalitetssystem

Etter et initiativ fra reiselivsbedrifter i 2012, har norske reiselivsklynger – i samarbeid med landsdelsselskap, bransjeorganisasjonene og Innovasjon Norge – utviklet Varde Opplevelseskvalitet for bedrifter som produserer opplevelser, aktiviteter, attraksjoner og muséer.

Webinar: Workation

Workation – en sterk internasjonal trend og en mulig ny nisje? Hva er egentlig en “workation” og hvem kan det være aktuelt for?

Webinar: Unike opplevelser – norsk marked 2021

Sommeren 2021 ble nok en sesong hvor reiselivsnæring kan forvente stort sett bare norske feriegjester. Hva lærte vi egentlig av «annerledesåret» 2020, og hvilke erfaringer kan vi ta med oss inn i 2021? Hvordan kan lokale aktører omstille seg for å nå sitt fulle potensial som alternativ ferie for den norske gjesten?