Uncategorized

Kurs i 2017

Har du lyst på litt faglig påfyll? Trøndelag Reiseliv setter i samarbeid med Innovasjon Norge opp flere kurs i tiden fremover.

Hvordan lykkes på internett, Stjørdal. Dato: 09.-10.februar 2017 (lunsj til lunsj).      Med kurset «Hvordan lykkes på internett», får du et praktisk kurs der du får evaluert ditt eget nettsted. Du får også gode tips om hva du må gjøre for å oppnå suksess på nettet og i sosiale medier. Kurset har som mål å gi deltakerne de praktiske kunnskapene som skal til for å presentere riktig innhold, bli funnet av potensielle kunder og skape en effektiv dialog med dem. Kurset tar i bruk konkrete eksempler, gjerne hentet fra deltakernes egne bedrifter.

Opplevelsesdesign, Namsos, 28.02-01.03 2017
Hvordan utvikler du opplevelser som begeistrer gjesten? Kurset ser på hvordan systematisk arbeid kan bidra til økt betalingsvilje, sesongforlengelse og nye målgrupper.

Pakking, salg og distribusjon, Stiklestad, 07-08. mars.
Spesialkurs for bedrifter tilknyttet Pilegrimsleden, i samarbeid med Nasjonalt Pilegrimssenter.

Merk at det er begrenset med plasser på kursene, så her gjelder det å være tidlig ute for å sikre seg plass.

Kursene er en del av Innovasjon Norges kompetansekurs og kjøres i samarbeid med dem. Kursene koster NOK 1.500 som inkluderer kursdagene, rådgivningstime og bespisning. Eventuell overnatting må dekkes av hver enkelt.

For mer informasjon og påmelding kontakt Line R. Samuelsen, line@trondelag.com eller mobil: 922 46 956