Oversikt over kurs i regi av Trøndelag Reiseliv

Trøndelag Reiseliv arrangerer kurs for reiselivsnæringen i samarbeid med Innovasjon Norge. Det siste året har det vært arrangert digitale kurs, men nå gleder vi oss til å kunne arrangere kurs et sted nær deg fremover.

Hvem er kursene for

Vi jobber nært med destinasjonsselskapene, næringsforeninger eller andre nettverk for å samle hele reiselivsnæringen til aktuelle kurs.

Opplevelseskurs 

Ønsker du kompetanse påfyll og lære om utvikling av opplevelsesprodukter for dine kunder? På Opplevelseskurset lærer du en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene. Kurset går over 2 dager med en påfølgende oppfølgingsdag.

Opplevelseskurset har et innovasjons- og næringsutviklingsperspektiv, og en praktisk tilnærming. Du lærer om ti praktiske verktøy for å utvikle helhetlige, meningsfylte og bærekraftige opplevelser i egen bedrift. Kursene bruker eksempler fra norsk reiseliv.

Vertskapskurs 

Kurset har fokus på å styrke det personlige og unike både i oss selv, virksomheten og for stedet. Vertskap handler om å skape en kultur der mennesker virkelig ønsker å bidra. Fra ansatte til ambassadører! En kultur som som styrker både attraktivitet, omdømme og lønnsomhet. Hvordan kan du og din bedrift bli enda bedre?

Pakking, distribusjon og salg

«Pakkekurset» som inneholder metodeverk for produktutvikling/pakketering, verktøy og innføring i riktig prising, samt temaene distribusjon og salg, er utviklet som web-basert kurs tilpasset vår nye hverdag. Kurset tar sikte på å utvikle nye produkter/pakker som skal selges i markeder når koronakrisen er over.

Lykkes på nett

Den lille tiden du har på markedsføring, hvordan skal du bruke den rett? Hva gjør du i dag som fungerer? Er bedriften din synlig, og tar dere i bruk de digitale verktøyene som finnes? Gjennom dette kurset får du inspirasjon, motivasjon og kunnskap til å komme videre i det digitale markedsføringsarbeidet.

Kurset er bygd opp med et Bli god på nett 1.0 og et Bli god på nett 2.0.

Neste kurs arrangeres 6.-7.september 2022 (bli god på nett 1.0) og 27.oktober 2022 8bli god på nett 2.0). Påmelding til annika@trondelag.com

Sikkerhet og risikovurdering

Bli med på dette sikkerhetskurset som inneholder tema som risikostyring, utforming av sikkerhetsplaner, avviksrutiner, innføring i forsikringsordninger og waivers.

Som forberedelser til kurssamlingen skal alle deltakerne på forhånd gå gjennom en innføring i lovmessige krav til internkontroll og HMS på nett. I løpet av kurset får hver deltakende bedrift i oppgave å gi en overordnet beskrivelse av et Risk Management System, utføre risikoanalyser og lage en sikkerhetsplan for minst ett funksjonsområde eller produkt.

Det blir gitt veiledning og oppfølging etter kurssamlingen tilsvarende inntil én time per bedrift. Om flere av bedriftene samler seg, kan dette gjennomføres som et fysisk møte. Oppfølgingen skal hjelpe bedriften med å lage en realistisk sikkerhetsplan, som uten altfor kompliserte grep skal kunne implementeres i bedriften. Kurset gjennomføres over 2 dager.

 

Hvordan starte kursprosessen

Kursene vil alltid arrangeres lokalt et sted i Trøndelag, hvis du har spørsmål om planlegging og arrangering av disse kursene, pris og egenandel send en epost til annika@trondelag.com

Mer informasjon om kursene finner du på Innovasjon Norges nettside: her