Oversikt over kurs i regi av Trøndelag Reiseliv

Trøndelag Reiseliv arrangerer kurs for reiselivsnæringen i samarbeid med Innovasjon Norge. Det siste året har det vært arrangert digitale kurs, men nå gleder vi oss til å kunne arrangere kurs et sted nær deg fremover. Vi jobber nært med destinasjonsselskapene, næringsforeninger eller andre nettverk for å samle reiselivsnæringen til kurs du vil bli inspirert av.

Pakking, distribusjon og salg

«Pakkekurset» som inneholder metodeverk for produktutvikling/pakketering, verktøy og innføring i riktig prising, samt temaene distribusjon og salg, er utviklet som web-basert kurs tilpasset vår nye hverdag. Kurset tar sikte på å utvikle nye produkter/pakker som skal selges i markeder når koronakrisen er over.

Digitalt Vertskapskurs 

Kurset har fokus på å styrke det personlige og unike både i oss selv, virksomheten og for stedet. Vertskap handler om å skape en kultur der mennesker virkelig ønsker å bidra. Fra ansatte til ambassadører! En kultur som som styrker både attraktivitet, omdømme og lønnsomhet. Hvordan kan du og din bedrift bli enda bedre?

Opplevelseskurs 

På Opplevelseskurset lærer du en ny og inspirerende måte å jobbe med innovasjon og produktutvikling på, der også prinsippene for et bærekraftig reiseliv er en del av utviklingsprosessene.

Lykkes på nett

Den lille tiden du har på markedsføring, hvordan skal du bruke den rett? Hva gjør du i dag som fungerer? Er bedriften din synlig, og tar dere i bruk de digitale verktøyene som finnes? Gjennom dette kurset får du inspirasjon, motivasjon og kunnskap til å komme videre i det digitale markedsføringsarbeidet.

Bli god på nett 1.0

Bli god på nett 2.0:  

Mer informasjon om alle kursene: her

Meld deg på kursene til anette@trondelag.com.

Hvis du har spørsmål om disse kursene eller andre kurs du gjerne skulle sett at vi arrangerer, send gjerne en epost til anette@trondelag.com.