Rapport Polen 2012

Denne rapporten gir en oversikt over de bransje- og presseaktivitetene som Innovasjon Norge gjennomførte i Polen 2012.