Her finner du informasjon om oss i Trøndelag reiseliv og hvilke tjenester vi tilbyr.

Webinar

Trøndelag Reiseliv jobber kontinuerlig med å arrangere nyttige webinarer for trøndersk reiseliv. Her legger vi ut opptak av webinarer vi har holdt, helt gratis.

Prosjekt

Trøndelag Reiseliv jobber med flere ulike prosjekter knyttet opp til kompetanseheving, marked og produktutvikling. Vi samarbeider med både aktører og virkemiddelapparat for å utvikle og legge til rette for fremtidens reiseliv.

Prosjektene er i tråd med Trøndelag Reiselivs og Trøndelag fylkeskommunes strategier for reiselivet, og vil være med på å bidra til en bærekraftig og verdiskapende næring for aktører og lokalsamfunnet.

Intern bransje

Nye 300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen Trøndelag hadde størst vekst i antall feriegjester i Norge

B2B

Trøndelag Reiseliv sender årlig ut 4-6 nyhetsbrev rettet mot internasjonale turoperatører, incoming-agenter og andre salgsledd. Her kommuniserer vi nye produkt, spesielle satsninger eller tematiske fokus fra regionen. Reconnect - Rediscover - Recharge!

Nyhetsbrev

Trøndelag Reiseliv kommuniserer både med våre interne bransjekontakter og til det norske/internasjonale salgsleddet gjennom kontinuerlige nyhetsbrev som vi sender ut flere ganger i året. Her kan dere få litt innsikt i hva vi kommuniserer til de ulike gruppene. Intern bransje B2B