Her finner du informasjon om oss i Trøndelag reiseliv og hvilke tjenester vi tilbyr.

Prosjekt

Trøndelag Reiseliv jobber med flere ulike prosjekter knyttet opp til kompetanseheving, marked og produktutvikling. Vi samarbeider med både aktører og virkemiddelapparat for å utvikle og legge til rette for fremtidens reiseliv.

Prosjektene er i tråd med Trøndelag Reiselivs og Trøndelag fylkeskommunes strategier for reiselivet, og vil være med på å bidra til en bærekraftig og verdiskapende næring for aktører og lokalsamfunnet.

Intern bransje

Trøndelag hadde størst vekst i antall feriegjester i Norge

B2B

Trøndelag Reiseliv sender årlig ut 4-6 nyhetsbrev rettet mot internasjonale turoperatører, incoming-agenter og andre salgsledd. Her kommuniserer vi nye produkt, spesielle satsninger eller tematiske fokus fra regionen. Reconnect - Rediscover - Recharge!

Nyhetsbrev

Trøndelag Reiseliv kommuniserer både med våre interne bransjekontakter og til det norske/internasjonale salgsleddet gjennom kontinuerlige nyhetsbrev som vi sender ut flere ganger i året. Her kan dere få litt innsikt i hva vi kommuniserer til de ulike gruppene. Intern bransje B2B

Hvordan gjør jeg det?

Se en film som forklarer en typisk prosess.