Markedsrådet i Trøndelag Reiseliv

Markedsrådet i Trøndelag Reiseliv er satt ned for og best mulig forvalte pengene for markedsføring og profilering av Trøndelag som reisemål.