Trøndelag Reiseliv AS

Ideen bak etableringen av Trøndelag Reiseliv var å skape et landsdelsselskap som skulle koordinere felles markedsaktiviteter rettet mot reisearrangører og publikum i utlandet.