Nytt fra Trøndelag Reiseliv

Organisering av reiselivsnæringa i Trøndelag

Trøndelag Reiselivs forslag til fremtidens organsiering av trøndersk reiseliv

Reiselivet er i endring, både internasjonalt, nasjonalt og i Trøndelag. Teknologi og digitalisering, opplevelsesturismen og nye markedsføringskanaler, og ikke minst den reisende selv, er blant de viktige driverne bak disse endringene. Den nye turismen handler om sanser og opplevelser. Hvordan skal vi i Trøndelag forberede og rigge oss for å møte det nye reiselivet?

Trøndelag Reiseliv koordinerer arbeidet med utforming av ny reiselivstruktur i Trøndelag. Selskapet har utformet et forslag til framtidens organisering av reiselivet i regionen. Et høringsdokument med svarfrist den 23.12.2016 er sendt til destinasjoner, NHO Midt-Norge og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Les hele dokumentet her:

organisering-av-reiselivsnaeringa-i-trondelag_30-10-2016