På trondelag.com gjør vi stadig tilpasninger for å øke brukeropplevelsen, sånn at flere finner den informasjonen de ønsker å finne og flere blir inspirert til å reise til Trøndelag. Her kommer statistikk fra trondelag.com fra år til år.

Unike sidevisninger

Unike sidevisninger viser hvor mange besøk det har vært på trondelag.com totalt per år. Her hadde vi en god økning fra 2016 til 2017, og en liten nedgang igjen fra 2017 til 2018.

Unike sidevisninger på trondelag.com

2016
2017
2018

Fluktfrekvens

Fluktfrekvensen viser hvor stor andel som klikker seg ut av siden uten noen interaksjoner. Her er det om å gjøre å få så lav fluktfrekvens som mulig. Her har vi hatt en veldig god utvikling, noe som viser at de som er inne på siden synes innholdet er interessant, klikker på innholdet og navigerer seg rundt.

Fluktfrekvens på trondelag.com

2016
2017
2018

Gjennomsnittlig tid på side

Gjennomsnittlig tid på side viser hvor lang tid hver bruker tilbringer på trondelag.com. Her ser vi en nedgang på trondelag.com. Dette har nok mye med å gjøre at vi har begynt å legge opp sidene med mindre tekst, mer to the point og har gjort det enklere for brukerne å finne det de leter etter. Dette fordi vi utvikler oss mer og mer i en retning som mer utålmodige, vi er vant til at ting går fort og det skal være enkelt å finne frem.

Gjennomsnittlig tid på trondelag.com

2016
2017
2018