Dette er et arrangement i samarbeid med den norske ambassaden i Nederland, og planene utarbeides i løpet av første kvartal 2019.

Hvem treffer man?

Kunder som jobber med produkter innenfor kultur og historie.

Hvem passer dette til?

Leverandører av kulturelle og historiske opplevelser, som er klare for å selge til både leisure- og MICE-segment.

Deltakelse: TBA
Pris: TBA

Kontakt: Kjersti Greger, kjersti@trondelag.com  Tel: 954 88 121