Transport er et viktig bindeledd i en helhetlig kundereise. I samarbeid med AtB gjør vi nå opplevelsene mer tilgjengelig gjennom et reisekort som kan brukes over hele Trøndelag.

Tilgjengelighet er et nøkkelord når man snakker om turisme og reiser, og da er transport noe som vurderes høyt blant de reisende. Spesielt i distriktene er dette en stor utfordring. Reiseliv kan også sees i sammenheng med bolyst og gjør distriktet mer attraktiv å jobbe og bosette seg i. Gode kollektivtilbud er en grunnstein i videreutvikling av opplevelsesprodukter som pakkes på tvers av kommunegrenser. Opplevelsesnæringen i Trøndelag har over lang tid slitt med hvordan de skal koble kollektivtransport på opplevelsene som tilbys i regionen. Reiser som selges internasjonalt gjennom turoperatør selges ofte lang tid i forvegen, og skal inneholde flere elementer som overnatting, transport, aktiviteter og til dels også bespisning. Uten tilgjengelig transport blir ikke reisen helhetlig og vi har dermed automatisk meldt oss ut av den internasjonale konkurransen.

AtB har av Trøndelag Fylkeskommune fått i oppdrag å etablere, teste og iverksette et reisekort. For å støtte opp arbeidet med reisekortet og implementeringen av dette, har AtB og Trøndelag Reiseliv inngått et samarbeid for å koble offentlig transport ytterligere opp mot reiselivsnæringen i Trøndelag. «Reisekortet» skulle etter planen lanseres sommeren 2020. Men på bakgrunn av den pågående pandemien og regjeringens reiseråd var det ikke ønskelig å lansere produktet i 2020. Selv om lanseringen ble utsatt har arbeidet fortsatt, og det jobbes i samarbeid med AtB mot en lansering av en 7-dagers periodebillett som kan kjøpes i app sommeren 2021.

For reiselivsnæringen vil et slikt reisekort gi oss muligheten til å dekke etterspørselen om en grønnere løsning samt gi våre gjester muligheten til å reise med hurtigbåt, ferge, buss og forhåpentligvis også tog med en og samme billett. Et lignende kort er prøvd ut i Nordland med gode resultater.

Annika Honggard, prosjekt- og utviklingsansvarlig +47 995 266 19