Hvilke gjester inviterer vi på besøk, hva inviterer vi gjestene til og når inviterer vi? For å jobbe helhetlig og treffsikkert mot markedet er viktig å få riktig gjest til riktig tid til riktig sted eller opplevelse.Vi har utviklet persons som verktøy for å hjelpe deg litt på vegen. Verktøyet kan du bruke i utvikling av opplevelser, for å bli mer treffsikker i kommunikasjonen og bli et mer tydelig vertskap.  Personas er med andre ord et nyttig verktøy for å nå de gjestene man ønsker å nå.

Vi har laget en liten introduksjon til personas som det kan være greit å ta en liten titt på.