Rapport: NTW 2013 på Røros

Ifm årets NTW var blitt lagt til Røros ga dette Trøndelag en unik mulighet til å markedsføre og selge landsdelen.

Smak På Trøndelag

Prosjektet "Smak på Trøndelag" utvikler et nettverk av serveringsbedrifter fra hele Trøndelag.

Reisemål Historiske Trøndelag

I mange år har det vært jobbet med å få opp et prosjekt på reisemålsutvikling med Olavsarven som plattform. Nå er endelig finansieringen på plass for et 3-årig utviklingsprosjekt, ved hjelp av støtte fra Innovasjon Norge og Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune.